Sabtu, 13 Februari 2010

Visa waktu tiba patut kaji semula

Oleh Salleh Saad

Sungguhpun sektor pelancongan boleh menyumbang kepada pendapatan negara tetapi dari beberapa sisi lain kerajaan wajar melihatnya juga, terutama dalam konteks jangka panjang bagi menjamin negara terus berada dalam keadaan stabil.

Saya rasa tibalah masanya sekarang kerajaan mengkaji semula dasar keluar `visa waktu tiba' itu sama ada untuk ditarik balik atau diteruskan dengan membuat pengubahsuaian dalam beberapa segi yang patut misalnya dari segi jumlahnya atau mengenalpasti negara-negara tertentu dan sebagainya.

Ini untuk memastikan yang masuk akan keluar dengan baik dan selamat dan yang ingin tinggal lebih lama di sini dapat mematuhi segala perturan atau undang-undang yang sedia ada serta boleh memberi sumbangan tertentu kepada negara , baik dari segi ekonomi atau lain-lain lapangan.

Tiada ulasan: