Khamis, 17 Februari 2011

Jangan kelirukan umat Islam dengan `fatwa' sendiri

Hukum hakam agama Islam adalah berasaskan kepada wahyu, sunnah dan ijmak ulama; bukan berdasarkan logik akal manusia . Justeru, sebijak mana pun seseorang itu dia tidak layak untuk merumuskan sendiri terhadap sesuatu hukum jika dia bukan dari golongan yang benar-benar alim di dalam ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan agama Islam.

Seperti maklum di negara ini kuasa untuk merumus dan menfatwakan sesuatu isu/hukum berkaitan dengan Islam diberikan kepada majlis fatwa kebangsaan/negeri.  

Oleh itu, tidak wajar sama sekali bagi seseorang yang bukan daripada golongan berkenaan cuba mengeluarkan hujah dan `fatwa' mengenai Islam hanya berdasarkan kepada logik akalnya semata-mata, kerana dikhuatiri akan mengelirukan sebahagian umat Islam lain .

Tiada ulasan: